Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 2" Дніпровської міської ради

 

вологість:

тиск:

вітер:

Методична робота

 

МЕТОДИЧНА РАДА ШКОЛИ

 

 

  

 

 

Голова методичної ради –

директор школи 

 

Заступник директора з ВР Сторчеус В.А.

 

  

Вчитель математики Бекетова Т.П.

Керівник МО вчителів математики та інформатики

Муріна Т.І.

Керівник МО вчителів природничо-історичного циклу Семопядна В.Г. 

Керівник МО вчителів української мови та літератури Ровна О.В.

  

 

 

Керівник МО вчителів зарубіжної літератури

 Ванжа В.А.

Керівник МО вчителів іноземних мов Панасенко Т.В.

Керівник МО вчителів трудового навчання та ОТМ Шурай Л.О.

Керівник МО вчителів початкової школи

Герасименко М.В.

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

 

роботи методичної ради КЗО "СЗШ № 2"

 

на 2018/2019 навчальний рік

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

 

І засідання

   

1

Обговорення та затвердження плану роботи школи.

вересень

ЗДНВР школи

2

Розподіл обов’язків між членами ради.

   

3

Визначення форм методичної роботи «Ціннісні орієнтації учнів в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства».

   

4

Інформаційна діяльність:

- складання картотеки педагогічного досвіду вчителів.

 

ЗДНМР школи

 

ІІ засідання

   

1

Підготовка і участь у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року».

листопад

ЗДНВР школи

2

Підсумки проведення шкільних предметних олімпіад.

   

3

Результати вивчення системи роботи вчителів, які претендують на вищу категорію і звання.

   
 

ІІІ засідання

   

1

Підсумки роботи МО вчителів іноземних мов.

січень

Керівники МО

2

Результативність використання ІКТ у роботі вчителів.

   
 

ІV засідання

   

1

Схвалення узагальненого досвіду вчителів, які атестуються.

березень

ЗДНВР

Керівники МО

2

Підсумки роботи МО вчителів початкових класів, природничих дисциплін.

   
 

V засідання

   

1

Аналіз роботи з молодими вчителями.

травень

Члени ради

2

Аналіз виконання плану роботи школи.

   

3

Схвалення плану роботи на новий навчальний рік.

   

 

              

Педагогічна майстерність – це

високе мистецтво навчання і
виховання, що постійно
удосконалюється, доступне кожному
педагогу, в основі якого лежать
професійні знання, уміння і здібності.
А.С. Макаренко

Планування роботи школи педагогічної майстерності здійснюється на основі діагностування актуальних питань педагогіки і методики організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів.

Мета: вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями навчання і виховання; впровадження в навчально-виховний процес ефективних методик та методичних прийомів; вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних виробничих та педагогічних технологій навчання та виховання.

Стратегії та принципи роботи Школи педагогічної майстерності

·        організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогів, підготовка їх до атестації;

·        проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей  педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ППД;

·        інформаційне забезпечення педагогів з питань методики, педагогіки, психології;

·        залучення вчителів до науково-дослідницької роботи;

·        проведення інформаційно-пошукової роботи;

·        організація роботи з обдарованими дітьми;

·        аналіз стану викладання предметів.

Основні напрямки та цілі роботи
 

·        методичне забезпечення інноваційної діяльності;

·        підвищення рівня педагогічної майстерності;

·        впровадження Державних стандартів;

·        індивідуалізація та диференціація навчання, запровадження особистісно-орієнтованих технологій;

·        поглиблення практичної та творчої співпраці педагога та учня.

 Основні заходи та форми роботи Школи педагогічної майстерності 

·        Доповіді, усні журнали

·        Практичні рекомендації

·        Пам’ятка викладачу

·        Контрольна для викладача

·        До нотатника педагога

·        Анкетування

·        Психологічна крамниця

·        Бліц-інтерв’ю

·        Круглі столи

·        Диспути

·        Дискусії

·        Методичні консиліуми

·        Майстер-класи

         

Тема засідань для вчителів

 

1.Школа Педагогічної майстерності:стратегія, принципи, напрямки, цілі роботи 

 

2.1 Урок учора, сьогодні завтра
2.2 Сучасний урокв (з досвіду роботи викладачів)
2.3 Аналіз відвіданих уроків

 

3.1 Методика проведення різних типів уроків.
3.2 Різні типи уроків в практиці педагогів  (обмін досвідом)

 

4.1 Роль навчально-методичного комплексу кабінету у підвищенні ефективності уроку

 

5.1 Педагогічна взаємодія викладача та учня на уроці
5.2 Сучасні інноваційні технології в навчальному процесі (обмін досвідом)

 

6.1 Самоосвіта педагога
6.2 Методика створення і використання методичних посібників (обмін досвідом)

 

8.1 Реалізація міжпредметних зв’язків
8.2 Міжпредметні зв’язки в практиці викладачів (обмін досвідом)

 

 

 

Середня загальноосвітня школа № 2 – Школа сприяння здоров’я

Тема: „Мистецтво бути здоровим”

Мета:  

·        Формування у дітей і молоді основ здорового способу життя, активної громадянської позиції, готовності до збереження духовних, суспільних і природних цінностей, здатності до творчої праці, саморозвитку і самовиховання

·        Зміцнення, збереження здоров’я дитини в навчально-виховному процесі

·        Поєднання зусиль школи, сім’ї та громадськості в процесі навчання і виховання учнів

·        Формування навичок позитивної мотивації до здорового способу життя учнів, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, надання переваг здоровому способу життя

 

Основні завдання:

·        формування і розвиток фізично, психічно, соціально і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя;

·        створення умов для збереження і зміцнення здоров’я учнів, підготовка їх до суспільно значущого самоутвердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті;

·        залучення дітей до Всеукраїнських і міжнародних програм зміцнення здоров’я і формування здорового способу життя;

·        залучення до співпраці з питання здорового способу життя батьків, психологічної служби, медичних працівників та працівників правоохоронних органів, громадських організацій;

·         виховання свідомого ставлення дітей та підлітків до власного здоров’я та здоров’я інших людей, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. 

Співпраця СЗШ № 2

 

·        Кіровський районний центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді (річний план - бесіди, відеоролики, правові бесіди, профілактична робота, профорієнтаційна робота);

·        дитяча міська стоматологічна лікарня;

·        Дніпропетровський обласний центр здоров’я обласна організація «Знание»;

·        Співпраця з ДЮСШ, музичною школою;

·        Співпраця з Товариством Червоного Хреста;

·        Співпраця з РМК;

·        Співпраця із службою у справах неповнолітніх при райдержадміністрації;

·        Кримінальна міліція у справах дітей Кіровського району;

·        Головне управління юстиції у Дніпропетровській області – соціокультурний проект «Виховання правової культури – шлях до побудови правової держави»;

·        Обласна бібліотека та дитяча міська бібліотека ім.Светлова;

·        Органи місцевого самоврядування.

 

Структурно-організаційна схема

науково-методичної роботи СЗШ № 2

 

 

 

 

 

  

 

 

Фізичне здоров'я дозволяє краще справлятися з навчальним навантаженням, дитина вміє долати втомленість

 

 

 

 

Соціальне здоровя -  дитина впевнена, комунікабельна, товариська

 

 

 Методичний день: вихідний чи вільний день?

http://osvita.ua/school/manage/cadre/2929/