Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 2" Дніпровської міської ради

 

вологість:

тиск:

вітер:

Структура та органи управління школою

 

СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ ОРГАНІВ:

— органи колегіального управління школою (рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);

— адміністрація школи (директор, заступники з навчальної, наукової, виховної, господарської роботи);

— органи громадського самоврядування (учнів (учком), учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

 

 Адміністрація КЗО "СЗШ № 2" ДМР

 

Директор - пшенічнікова наталя олександрівна

 Вчитель біології, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

 

заступник ДИРЕКТОРа з навчальної роботи - Сторчеус вікторія анатоліївна

 Вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ - сербіна лариса василівна 

 Вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ - ковальова катерина валеріївна

 Вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З господарської роботи - фоломейкін сергій анатолійович

 

психолог - меркулова тетяна станіславівна

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

Концепція діяльності школи спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», складено з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту національної освіти та виховання і сприяє формуванню інтелектуального потенціалу суспільства.

            Управлінські рішення в школі є програмою дій адміністрації, вчителів, учнів з різних аспектів освітньої, управлінської, адміністративно-господарчої та інших видів діяльності.

            Ефективними формами управлінських рішень є: плани роботи школи, рішення педагогічної ради, профспілкових зборів, накази, розпорядження, рекомендації, поради. Аналітичні матеріали за наслідками внутрішкільного контролю своєчасно узагальнюються. Педагогічні працівники приймають участь у підготовці питань до обговорення та написанні проекту рішень. Прийняті управлінські рішення відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів.

В сучасних умовах досягти високих результатів можливо шляхом модернізації управління школою, через впровадження новітніх технологій, які спрямовані на формування інноваційної особистості. Педагогічний колектив ознайомлений з директивними і нормативними документами державних органів, ретельне вивчення яких здійснюється на засіданнях педагогічних рад, методичної ради, нарадах при директорі, методичних об’єднаннях. У школі запроваджено моніторинг та експертизу навчально-виховного процесу. Здійснюється безперервна обробка інформації для визначення напрямку розвитку школи. Наявна цілісна об’єктивна інформація про роботу педагогічних працівників, рівень навчальних досягнень школярів, роботу класних керівників, роботу шкільної бібліотеки, позакласну та позашкільну роботу, організацію дозвілля школярів.

Внутрішньошкільний контроль школи, як головна функція управління, відображає пріоритети розвитку школи. Система контролю має інноваційний характер, постійно моделюється і оновлюється, підвищується увага до кінцевих результатів та їх обробки. Наказом по школі раціонально розподілені обов’язки між керівниками школи з контролю за всіма ланками навчально-виховного процесу.

            Результати внутрішньошкільного контролю з актуальних проблем школи вчасно доводяться до відома педпрацівників на педрадах, нарадах при директорі, на засіданнях шкільних методичних об’єднань, методичних оперативках.