Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 2" Дніпровської міської ради

 

Звіт директора (2 частина)

ПОЧАТОК ЧИТАТИ ТУТ

 

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби. Традиційним заходом у школі є ранкова гімнастика.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2016-2017 н.р. зафіксовано 3 випадки травматизму невиробничого характеру та 2 випадки травматизму під час навчально-виховного процесу.

 

7. Навчально - виховна робота у навчальному закладі:

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №2» Дніпропетровської міської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Основний напрямок навчальної діяльності закладу в 2016-2017 н.р. - впровадження інноваційних технологій та розвивального навчання, а саме:

-       робота за науково-педагогічним проектом «Росток»;

-       робота за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»;

-       продовження впровадження інтерактивних технологій,

-       диференційованого та проблемного навчання;

-       різноманітна проектна діяльність вчителів та учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

У школі створена і діє система роботи профільного навчання в 10-11-х класах та до профільного навчання в 8-9-х класах. З цією метою було введено в навчально-виховний процес, викладання курсів за вибором і факультативів, а саме: математика, елементи теорії ймовірностей, інформатика, проектні технології, науково-дослідницька діяльність, історія рідного краю. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків і можливості школи, у 10-11-х класах сформований гуманітарний та правовий профілі навчання. З метою підвищення .інтересу до знань учні 5-11-х класів разом з вчителями працювали над створенням навчальних проектів. В травні 2016 року пройшли захисти творчих робіт учнів. Кращими проектами були визнані проекти з предметів: навколишній світ (вчитель Андреєва Л.M.), російська мова (вчитель Плужник Т.П.), біологія (вчитель Семопядна В.Г.), історія (вчитель Коляда І.Г.).

Учні нашої школи, переможці шкільних олімпіад, приймають активну участь у районних та міських предметних олімпіадах. У районних олімпіадах протягом навчального року взяли участь 46 учнів школи. У міських олімпіадах одержали призові місця (І-ІІ) - 6 учнів.

У 2016-2017 н.р. в початковій школі навчалося 280 учнів, із них 64 учні 1-х класів оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 2-4-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 38 учнів 2-4-х класів.

140 учнів закінчили 2-4-й клас на достатній та високий рівень навчальних досягнень (8-12 балів), що становить 69%.

 

В 4-х класах в травні 2017 року успішно пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови, читання та математики. Результати ДПА наступні:

роботу з української мови на достатньому та високому рівні виконали 52 учні з 59-х, що становить 88%;

-        з читання - 57 учні з 59-х, що становить 97%;

-        з математики - 52 учня з 59-ти, що становить 88%.

 

У 2016-2017 н.р. в середній та старшій школі (5-11-ті класи) навчалося 380 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 28 учнів, що становить 25%.

 

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримали випускники 9-Б класу (4).

 

Золоту медаль одержали::

            - 11-Б класс – 4;

Срібну медаль одержали::

           -  11-Б класс – 1;

 

У 2016-2017 навчальному році учні нашої школи вперше почали вивчати німецьку мову як другу іноземну (5-А та 5 -Б класи, учитель Міхєєва A.B.), та продовжують вивчати в 6-8 класах. Перший рік навчання показав досить високий відсоток успішності (83% в 5-А класі і 77% в 5-Б).

Для того, щоб системно підвищувати якість освіти, в школі впроваджуються інформаційні технології. Вже створено Єдиний освітньо-інформаційний простір регіону і наша школа одна із перших почала працювати в ньому, маємо свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процесу.

В 2008 році Міністерство освіти започаткувало всеукраїнський експеримент, метою якої була «соціальна адаптація та інтеграція дітей у суспільство через упровадження інклюзивного навчання». Питання впровадження інклюзивної освіти стає дедалі актуальнішим. З цією метою в школі створений психолого-медико-педагогічний консиліум для своєчасного виявлення учнів, які потребують інклюзивного навчання.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси — пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення Дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров'я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. Учні стали активними учасниками таких із них, як: «Левеня», «Кенгуру», «Бобер», «Колосок», «Патріот», «Геліантус», «Соняшник», «Бобер», «Грінвіч».

Однією з ефективних форм роботи в школі є проведення предметних тижнів, які готують вчителі-предметники разом з учнями. Предметні тижні організовуються та проводяться відповідними предметно-методичними комісіями, творчими групами педагогів. З метою самореалізації особистості вчителів та учнів в освітньому просторі школи; сприяння росту професіоналізму вчителів та -створення ситуації успіху для учнів; підвищення мотивації навчальної діяльності та можливість продуктивної творчої роботи учасників навчально-виховного процесу, протягом 2015-2016 навчального року і були організовані та проведені предметні методичні тижні, а саме:

-       тиждень початкової школи «Веселка» в жовтні 2016 р.,

-       тиждень іноземних мов в листопаді 2016 р.,

-       тиждень точних наук в грудні 2016 р.,

-       тиждень історії та правознавства в січні 2017 р.,

-       тиждень світової літератури та російської мови в лютому 2017 р.,

-       тиждень української мови та літератури, музики та образотворчого мистецтва в березні 2017 р.,

-       тиждень природничих дисциплін в квітні 2017 р.,

-       тиждень фізичної культури та Захисту Вітчизни в травні 2017 р.,

Завдання кожного предметного тижня - глибше пізнати той чи інший предмет, відкрити для школярів нові його грані.

Функції предметних тижнів:

    організаційна - тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до

        навчально-виховного процесу, вдосконалити організаційні якості вчителів та розвивати  

        організаційні здібності учнів;

-       діагностична — можливість отримувати інформацію про динаміку професійного рівня  

        вчителів та особистісний розвиток учнів;

-       моделююча - під час планування тижнів розробляється принципово нові форми

        навчально-пізнавальної діяльності учнів;

-       пропагандистська - зміст тижнів спрямований на інформування учнів про досягнення

        науки та техніки, виконання перспективних завдань програми розвитку

        школи.                            

Але в навчальній роботі є і недоліки, а саме:

-   недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі в відбіркових турах предметних олімпіад, недостатньо призерів міського рівня;

-   необхідно активізувати форми роботи предметних гуртків з метою зацікавленості учнів до предметів;

 проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

-   всім вчителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

-    поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

 

8. Організація виховної роботи в школі.

 

Організація виховної роботи у 2016-2017 н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2013 року № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2013 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет, МО класних керівників) та із діяльності учнів .

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі школи - формування та розвиток соціальної-зрілої,творчої особистості - громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками:

1.  Національно-патріотичне виховання

2.  Морально-правове та превентивне виховання.

3.  Громадянське виховання.

4.  Екологічне виховання

5.  Художньо-естетичне виховання

6.  Родинно-сімейне виховання

7.  Трудове виховання

8.  Формування здорового способу життя

9.  Сприяння творчому розвитку особистості

В основну діяльність школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

-       створення умов для розвитку і самореалізації інноваційної особистості;

-       виявлення та подальша робота з творчо обдарованими учнями школи;

         виконання довгострокових комплексних програм позашкільної освіти;

       профілактика та попередження суїцидальної поведінки, злочинності та

         правопорушень серед неповнолітніх;

     втілення концепції естетичного, громадянського та військово-патріотичного

         виховання підростаючого покоління;

-       формування в учнів поняття і компетенції здорового способу життя.

Національно-патріотичне виховання (виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави):

Національно-патріотичний напрямок виховної роботи у 2015-2016 н.р знайшов відображення у проведенні заходів:

День визволення Дніпропетровська (25 жовтня) та України від німецько- фашистських загарбників;

1. Участь у конкурсі відеофільмів «Дякуємо за життя», присвячених героям Небесної Сотні;

2. Конкурс малюнків та ескізів «Україна моя, Україна»;

3. Конкурс патріотичної пісні, жовтень;

4. День захисника України – 14 жовтня;

5. Участь у грі "Джура";

6. День Перемоги у ІІ Світовій війні;

7. Військово-спортивні змагання (Тир школи)  

 

Вже традиційними стали участь в акції - «Ветеран живе поруч», Доброго ранку, ветерани» (травень 2017р.);

 

Морально-правове та превентивне виховання

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у жовтні 2016 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2016 року, місячників боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин.

Традиційними в школі є заходи з відзначення тижня партизанської слави, уроки мужності до річниці визволення України та Дня визволення Дніпропетровська, зустрічі з ветеранами війни, фотовиставка, конкурс малюнків і листівок:

-       «Воїнам АТО»;

-       «За єдину Україну»;

-       уроки-пам'ять «Україна пам’ятає»;

         виховні заходи до Дня пам'яті жертв голодомору "Скорботний 33;

-       уроки мужності; присвячені Дню Збройних сил України на тему «Вам захищати

         Батьківщину!», жовтень 2016 р.;

-       «Закон на сторожі прав дитини» (5-6 класи);

-       «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи);

-       «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи); тижня

         правових знань з 01.10.2016 по 08.10.2016 року.

У школі постійно ведеться робота з виховання толерантного відношення до людей. Протягом року соціальним педагогом Ковальовою К.В. проведено 10 засідань Ради профілактики, організовані зустрічі учнів школи з представниками правоохоронних органів, Управління Служби у справах неповнолітніх, Кримінальної міліції у справах дітей, під час яких проводились бесіди з правової тематики.

На засіданнях Ради розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними до порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та школи.

У 2016-2017 навчальному році учнями школи не скоєно жодного злочину.

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психолог школи — Лябах Л.М. Так, за минулий рік психологом школи складено шкільний банк даних на дітей контрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам. Практичним психологом школи Лябах Л.М. проведена діагностична робота за напрямками:діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру.

Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи за питаннями:

«Психологічний аналіз девіантної поведінки у підлітків»,

«Засоби подолання конфліктів»,

«Моє оточення».

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-10 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються на бесіди до адміністрації школи. Такі бесіди - консультації проведені директором школи Щеголіхіною Є.П., заступником директора з ВР Сторчеус В.А., заступником директора з НВР Пшенічніковою Н.О. з учнями та їх батьками.

Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. У вересні та жовтні 2016 р., а також в квітні 2016 року класними керівниками були відвідані неблагонадійні сім’ї за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками постійно здійснюється психологічно- педагогічний супровід та контроль цих сімей

 

Громадянське виховання (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави):

1.    Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави та присвячених Дню Дніпропетровська.

Урок: «Дніпропетровськ - моє рідне місто», «Я - Дніпропетровчанин».

Конкурс дитячого малюнку «Моє рідне місто».

2.  Заходи щодо відзначення Незалежності України:

-  Єдиний урок «Україна наш спільний дім»(01.09.15 р.).

-  Надання допомоги ветеранам війни та праці, залучення до цієї роботи волонтерських    

    учнівських груп.

-  Конкурс малюнків «А пам'ять не згасла».

3.   Цикл заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932- 1933.років (20.11.16-26.11.16).

4.   Цикл заходів до Всеукраїнського тижня прав. Правовий тиждень (02.12.16- 06.12.16).

5.   Заходи присвячені Дню української письменності та мови (09.11.16).

6.   Заходи направлені на протидію проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві (06.09.16-20.12.16).

 

Екологічне виховання (ціннісне ставлення особистості до природи) - проведення заходів, спрямованих на виконання Концепції екологічного виховання.

Організація проведення екологічних суботників (вересень–жовтень 2016 р., квітень 2016 р.).

 

Організація роботи щодо участі в екологічних акціях:

           -  «Чисте місто»;

           -  «Чисте подвір’я»;

           -   Конкурс виставка « Замість ялинки-новорічний букет» (23.12.16).

Художньо-естетичне виховання

Проведення загальношкільних свят:

            - «День знань» 01.09.16;

           «День Працівника освіти» 04.10.16;

 

Новорічні свята: (23.12.16 - 05.01.17)

            -  Новорічне свято «Три снігуронькгі»( 1-4 класи) (23.12.16).

            - Новорічна вистава «Зимові пригоди» для учнів (5-11 класи) (23.12.16).

            - Відвідування міської ялинки —Мера ( 27.12.16)

            - День святого Миколая (19.12.16)

            - Філармонія «Новорічний концерг»(27.12.16).

            - Відвідування районної ялинки (27.12.16)

   Відвідування Екскурсій:

-      до Діорами;

-      до музею пожарників;

-     -до Історичного музею;

-      до Монастирського острова;

-      по м. Дніпропетровську.

 

Відвідування театру Опери та Балету (25.10.16; 15.04.2017)

Відвідування театру ім. Т.Г. Шевченка

Відвідування ТРЦ «Материк» (26.04.17)

Відвідування ТРЦ «Правда» (29.04.17)

Відвідування Цирку (10.10.16)

Відвідування Лялькового театру (12.02.17)

 

Участь у районних конкурсах

-      Конкурсу малюнків «Життя без наркотиків» (25.11.16).

-      Конкурс - виставка « Новорічна іграшка»(22.12.16).

-      Конкурс дитячого малюнку «Моє рідне місто».

-      Всеукраїнська акція «Від серця до серця»»

-      Конкурс «Мій біль Чорнобиль»( 20.04.17).

-      Участь у районній першості з волейболу серед учнів 9-11 кл.

-      Участь у районних змаганнях з міні-футболу серед хлопців5-6 кл.

-      Участь у районному конкурсі «Найрозумніший»(22.12.16).

-      Участь у районному конкурсі « Моральний вчинок» ( 20.01.17)

-      Участь у районному конкурсі « Відкрий для себе Україну».( 11.02.17)

-      Участь у районних довгострокових програмах.

 

Трудове виховання і Формування здорового способу життя

 

Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Вчителі фізичної культури спрямовують свою роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Команда школи є активним учасником районної спартакіади, змагань з футболу, волейболу, аеробіки.

Районні конкурси:

-          «Пробіг з вірою в серці»;

-          «Фітнес марафон» до Дня міста;

-          Змагання з футболу «Дві милі миру»;

-          II та III місце у районному етапі Міської баскетбольної ліги серед учнів шкіл

            Кіровського району. (Диплом);

      -    «Веселі старти»;

        II в районній дитячо-юнацькій туристично-спортивній патріотичній грі «Сокіл»;

      -    II місце у Чемпіонаті МДЮБЛ-2015 серед команд дівчат старшого віку;

      -    IV місце у Чемпіонаті МДЮБЛ-2015 серед команд юнаків старшого віку;

       Дипломом за II місце нагороджена команда СЗШ №2 «Козачата» у номінації

          «Таборування» в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри

          «Сокіл» («Джура»).

 

Сприяння творчому розвитку особистості

 

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи. Художньо- естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: свято Першого дзвоника, День Учителя, Свято Букваря, Новорічні свята, День Святого Валентина (9-10 класи), свято Великодня, свято Останнього дзвоника, конкурс малюнків на асфальті на День захисту дітей, та День Європи, фестиваль талантів «Крок до зірок», Свято Матері, а також в участі школи в різноманітних районних конкурсах.

Виховна робота з учнівським колективом школи проводилась на належному рівні: було виконано план роботи, проведено основні виховні заходи та ключові справи. Активну участь у шкільних заходах брали практично всі класи. На високому рівні проводилися оздоровчі, фізкультурно-масові та спортивні заходи.

 

 

 

Робота пришкільного табору «Мрія».

 

Влітку 2017 року з 2 по 22 червня працював пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Мрія», в якому відпочивають 75 учнів початкової школи. Діяльність табору спрямована на забезпечення змістовного дозвілля та покращення фізичного, психічного та морального здоров’я вихованців, створені всі умови для активного і всебічного відпочинку дітей.

Сумісно зі ТОВ «Авіка» на базі шкільної їдальні організовано триразове харчування дітей. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних сніданків, обідів та полуденків. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я.

Створюючи пришкільний табір, адміністрація школи та вчителі, що працюють у таборі, ставили за мету організувати роботу так, щоб кожен день був насичений не тільки розважальними заходами , а й заходами розвиваючого характеру. Щоб, знаходячись у пришкільному таборі, дитина пізнала щось нове, навчилася чогось цікавого і потрібного. Всі заходи розроблялись, спираючись на знання педагогами психології та методики роботи з дітьми різних вікових категорій. Проводяться заходи різного характеру, форм та змісту - і спортивні, і художньо-літературні, і науково-технічні, і розважальні, і гумористичні.

Діти два рази на тиждень відвідували басейн. Робота всіх працівників табору, їх

турбота та уважне ставлення до своєї справи, залишатимуть добрі, позитивні наслідки в душі кожної дитини.

Робота табору одержала високу оцінку перевіряючих та батьківської спільноти.

 

Проблеми та недоліки в організації виховної роботи

1.    Необхідно більше приділяти увагу контролю за відвідуванням учнями школи, систематично проводити цикл бесід на правову тематику з учнями та батьками, систематично залучати учнів до роботи комітетів органів самоврядування, аналізувати мікроклімат в класних колективах.

2.    Пошук і цілеспрямований вияв обдарованих дітей.

3.    Посилення контролю щодо питання дитячого травматизму. Систематично проводити наради - інструктажі класних керівників про роботу щодо попередження дитячого травматизму.

 

Шляхи розвитку виховної роботи на наступний рік спрямовані на усунення причин вказаних недоліків

Аналізуючи виховну діяльність дитячого самоврядування, % урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

1.    Створити умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

2.     Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;

3.     Створити умови для реалізації здібностей обдарованих дітей;

4.     Застосування новітніх педагогічних технологій;

5. Впроваджувати можливості мережі Інтернет для підвищення рівня навчання та виховання;

6.   Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,

7. Залучати дітей девіантної поведінки до роботи школи в системі самоврядування;

8.   Модернізувати матеріальну базу школи.

9. Продовжувати пошукову та музейну роботу в школі і районі.

 

9.  Науково-методична робота

 

Працюючи над науково-методичною проблемою області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» у 2016-2017 н.р., педагогічний колектив КЗО

«СЗШ № 2» Дніпропетровської міської ради продовжував роботу над шкільною науково-методичною темою «Створення умов для розвитку творчого потенціалу та самореалізації інноваційної особистості».

На IV (коригую чому) етапі були поставлені задачі:

-      впровадження в НВП ефективних технологій продуктивного навчання;

-      практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного

  досвіду;

-     підвищення якості освітнього простору;

-    перевірка рівня виконання моделей (програм) «Професійна компетентність

учителя», «Формування успішної особистості», «Обдарованість», «Профільна освіта».

Для виконання цих задач у школі проводились різноманітні види та форми методичної роботи, застосовувався диференційований підхід під час методичної роботи з педагогами для підвищення їхньої кваліфікації:

1.  З вчителями, які потребують професійної допомоги (у тому числі робота наставників з молодими вчителями);

2.  З вчителями, які потребують коригування в окремих питаннях НВР;

3.  На самоконтролі працювала група вчителів-майстрів.

Протягом року поетапно проводилась науково-практична конференція з питання створення умов для самореалізації творчої особистості в процесі навчання та виховання (від етапу вивчення та аналізу науково-педагогічної літератури до проведення практикумів та узагальнення досвіду).

Відбулися психолого-педагогічні семінари у формі тренінгів, які проводили з вчителями школи шкільний психолог Лябах Л.М. та ЗДНВР Пшенічнікова Н.О. Надавала велику допомогу колективу школи, проводила багато психологічних досліджень не тільки в експериментальних класах, айв інших (з 1 по 10 класи), постійно консультувала вчителів, учнів та їх батьків, розробляла психологічні тренінги та проводила години спілкування з учнями старших класів.

У нестандартній формі протягом року відбулися засідання тематичних педагогічних

рад:

-     «Практичне впровадження інноваційних технологій як умова підвищення творчої

активності вчителів та учнів» (прес-конференція у листопаді 2016 р., відповідальна ЗД НВР Пшенічнікова Н.О.);

-   «Підвищення рівня знань учнів як основа розвитку їхнього творчого потенціалу»

(обговорення за «круглим столом» інформації про результати аналізу моніторингових даних, підсумків олімпіад, конкурсів та змагань за І семестр) - січень 2017 р., відповідальні Пшенічнікова Н.О., Сербіна Л.В., Сторчеус В.А. Ця проблемна тема розглядалася у формі «круглого столу» за питаннями:

1. Початкова школа - найважливіша ступінь для придбання обов’язкових знань, необхідних для розвитку здібностей особистості;

 

ПРОДОВЖЕННЯ ЧИТАТИ ТУТ